ISTORIC/EVOLUȚIA ÎN TIMP

„ Vreau ca acum să ne amintim de trecutul şi prezentul mândrei noastre comune de câmpie, pe care dorim să o numim comuna noastră natală, din conştiinţa despre multe şi renunţări, care au caracterizat aspru şi afectuos chipul satului natal în timpul istoriei ei de peste 200 de ani “ cuvântul lui Johan Hunyar-autor al primei monografii

 • La est de Mokrin, în comitatul Torontal şi la sud de actuala localitate Teremia Mare, se afla în sec. al XV - lea satul TEREMI, proprietatea lui Toi si Gaspar TEREMI. în sec. al XVI - lea satul Teremi aparţinea de familia Kutas.
 • În 1582 locuiau 20 de sârbi ce au crescut aproape 8600 oi.
 • În 1701 aşezarea Teremi a trecut în proprietatea episcopului de Cenad. A urmat o perioadă de hiatus, iar în această pustă în 1770 au fost colonizate aşezările Teremia Mare şi Teremia Mică. Colonizarea s-a făcut de către Maria Tereza. Teremia Mare de azi s-a numit MARIENFELD.
 • În 1773 DOMINIK OBE a fost primul învăţător, KRISTOF HUNYAR a fost al doilea învăţător, străbunicul lui Johan Hunyiar, cel ce ulterior a scris prima monografie a localităţii Marienfeld.
 • În 1892 apare prima învăţătoare pentru fete, pe nume BERTA ROTH.
 • Până în anul 1902 au rezultat 41 de intelectuali, dintre care 15 invăţători şi 9 absolvenţi universitari. Şcoala confesională a funcţionat mai de mult, dar în 1908 s-a construit clădirea pentru această şcoală ( fostul centru cultural care a fost retrocedat bisericii catolice ).
 • Clădirile şcolii Teremia Mare, unde funcţionează clasele V-VIII au fost construite în 1823(reabilitată în 2011-2012), clădirea unde este cancelaria şi în 1893 clădirea din curte, pentru care sunt demarate toate formalităţile pentru reabilitare, iar în 1978 sala de sport.
 • În 1864 ia fiinţă parcul comunal, în 1865 ia fiinţă societatea de muzica şi teatru, care nu avea sediu; abia în 1911 se construieşte „ CASA PENTRU TINERET “ (fostul cinematograf), în 1937 se construieşte actualul cămin cultural. Activitatea cultural - artistică în Teremia Mare în decursul anilor se prezintă astfel: în 1886 ia fiinţă corul tinerilor, în 1890 se unifică corul tinerilor cu cel al adulţilor, în perioada 1902 - 1938 se desfăşoară diferite spectacole, printre care:„Dragoste de patrie”, „Unchiul cel drag”,„Pe mormântul din câmpie înfloresc trandafirii”.
 • După război activitatea cultural - artistică a fost mai intensă. Dansuri populare romanesti si germane, cele germane au ocupat locul II pe ţară in 1984. Solişti vocali şi instrumetişti, formaţie de fanfară, formaţie instrumentală a copiilor din şcoală, teatru de păpuşi, cerc foto, cercul FEMINA de cusături. Periodic se organizau baluri şi spectacole, nemţii organizau kirchweih-ul care era prilej de bucurie pentu toata lumea.
 • In perioada 1980 - 1985 s-au organizat tabere de creaţie de pictură, literatură, caricatură în urma cărora au luat fiinţă: expoziţia permanentă de pictură, expoziţia permanentă de istorie locală, expoziţia permanentă de viticultură, expoziţia PSI, expoziţia permanentă NICH1TA STANESCU.
 • Anual s-a desfăşurat săptămâna culturală care cuprindea activităţi informative, artistice, sportive şi erau invitate personalităţi din toate domeniile vieţii culturale din judeţ şi din ţară. În prezent, datorită schimbărilor ce au avut loc după revoluţia din 1989 şi a dezinteresului din partea autorităţilor locale, expoziţiile mai sus amintite, nu mai sunt funcţionale. Regretabil este faptul că multe piese ale expoziţiilor sunt degradate.
 • În Teremia Mare au funcţionat două şcoli: una în limba germană şi una în limba română. În 1958 aceste două şcoli s-au unificat şi a rezultat ŞCOALA GENERALĂ TEREMIA MARE cu secţie română şi secţie germană, cuprinzând un număr de peste 550 elevi. În 1987 secţia germană s-a desfiinţat din cauza numărului mic de elevi de etnie germană.