VIZIUNEA ȘCOLII

  • „ ŞCOALA DIN TEREMIA MARE SĂ DEVINĂ O ŞCOALĂ EUROPEANĂ “

MISIUNEA ȘCOLII

  • Misiunea Şcolii Gimnaziale Teremia Mare derivă din idealul educaţional formulat în Legea Educaţiei Naţionale şi îşi propune: formarea unui elev în măsură să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite ( familie, mediu educational – liceu-pentru absolventii claselor a VIII-a, prieteni etc.) , formarea de personalităţi echilibrate, tolerante, receptive la nou şi la schimbare, dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe), cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate, formarea autonomiei morale.
  • Încurajăm şi cultivăm valorile fundamentale ale poporului nostru: cinstea, hărnicia, prietenia.
  • Şcoala Gimnazială Teremia Mare va promova crearea unui mediu educaţional în care fiecare copil să se regăsească şi va contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a fiecărui elev, la întărirea relaţiilor cu toţi factorii implicaţi în educaţie.